Welkom op de website van Stichting Karnaval Udenhout (SKU)!

Klik op een van de buttons in het menu om meer te weten te komen over
SKU in het algemeen of één van onze commissies.

Agenda:

2020

Zaterdag 22 februari-dinsdag 25 februari
Carnaval


Bedankt voor een mooie carnaval!

De stichting Karnaval Udenhout wil alle Haozen, Haozinnen, Haoskes en Haozinnekes bedanken voor een hele mooie carnaval is onze Haozenpot. Door de bijdragen van velen is de afgelopen editie van carnaval ontzettend leuk geweest. In heel d'n Haozenpot is er ontzettend veel plezier beleefd. We bedanken alle vrijwilligers van onze eigen stichting, maar ook al die andere mensen van alle andere verenigingen en de zorginstellingen die zich hebben ingezet om carnaval goed te laten verlopen en er voor te zorgen dat er voor iedereen wat te beleven viel. Iedereen van jong tot oud heeft zich in d'n Haozenpot prima kunnen vermaken. Maar ook dank aan alle deelnemers aan de optocht, de Udenhoutse Horeca,blaaskapellen en iedereen die we eventueel vergeten zijn.

We hopen ook weer op de inzet van al deze mensen om de editie in 2020 weer net zo goed te laten verlopen. Een carnaval die we gaan vieren onder het motto Hèddet of krèddet? Het motto wat dit jaar uit de inzendingen is gekozen en was ingestuurd door de heer Gadella.

Geniet allemaal nog na en tot de volgende editie!

 

Hoeveel dagen nog tot Carnaval?