BIM

Bejaarden, Instellingen en Missen

Eén van de verschillende commissies binnen SKU is de BIM, wat staat voor Bejaarden, Instellingen en Missen. Een beter benaming zou tegenwoordig SIM zijn, met de S van Senioren. Daar wordt aan gewerkt!


We zijn er trots op dat we mensen verblijden en een hart onder de riem te steken met en rondom carnaval. Zo hebben we aandacht voor de alleenstaanden en zieken door enkele dagen voor het grote carnavalsfeest zo’n vijftig mensen te verblijden met een fruitschaaltje.  Via de vrijwilligers van De Zonnebloem, de parochie en De Eikelaar krijgen we vaak de namen door; dank jullie wel daar voor. Om vervolgens alle attenties op de plaats van bestemming te krijgen, mogen we gelukkig rekenen op de hulp van het Genootschap van de Udenhoutse Broeder. Maar ook de Prins en Adjudant van D’n Haozenpot ondersteunen dit initiatief door hun medewerking te geven en enkelen in officieel tenue te bezoeken. Maar door wie ze ook bezocht worden, dat extra beetje aandacht wordt altijd zeer gewaardeerd! Deze waardering geeft ons als commissie vervolgens ook weer een zeer positief gevoel.


Een andere activiteit van onze commissie is het organiseren van de Carnavalsviering op zaterdagavond. Deze dienst krijgt steeds meer entourage, in de goede zin van het woord. Komend jaar zijn we te gast in een bekende kerk, maar een nieuwe parochie.  Met pastoor Looyaard en nu Pieter Scheepers troffen en treffen we twee voorgangers die carnaval een warm hart toe dragen. Beiden dragen dan ook hun steentje bij om het kerkelijke, waar de carnaval uit voort komt, op een positieve wijze te verwoorden.  Bijzonder vinden we het ook dat het Genootschap van de Udenhoutse Broeder in grote getale deze viering ondersteunen en begeleiden. De muzikale ondersteuning komt al weer enkele jaren van het koor “Cantique”, maar natuurlijk zijn andere koren van harte welkom om deze viering te ondersteunen. In samenwerking met het koor proberen we ook een (carnavals)band in deze dienst te verweven, maar dit is nog niet zo eenvoudig. Vaste afsluiting van de dienst is een optreden van de Dansmariekes. Wij hopen als commissie dan ook dat de trend van de afgelopen jaren voortgezet wordt en dat de kerk weer goed vol blijft zitten. Dat loopt het niet zo kaal binnen voor de Prins en zijn gevolg zullen we maar zeggen!

Een andere ‘bekende’ activiteit van onze commissie is de Ouderenmiddag in De Eikelaar. Wat velen niet weten, is,  dat hier de ouderen uit de gehele Udenhoutse gemeenschap binnen mogen om een gezellig middagje uit te hebben, dus niet alleen de bewoners van De Eikelaar!
Met alle aanwezigen ontstaat een gezellige middag voor alle 55+-ers van Udenhout. Tijdens deze middag zijn er optredens van enkele bandjes en/of orkesten, de Dansmariekes, de Prins met zijn gevolg… Kortom, een vol programma. Doel van de middag is vooral gezelligheid: samen kletsen, samen lachen met op z’n tijd een borreltje. Zo is er altijd wel wat te eten: een sneeke roggebrood met zult of een nutje en een simpel spekske! Hoewel de organisatie in handen is van onze commissie, worden we in de organisatie en uitvoering van deze middag altijd goed geholpen door medewerkers en vrijwilligers van De Eikelaar.

Heeft u een vraag aan de BIM of wil u met de BIM in contact komen, dan kan dit via het mailadres:
info@skudenhout.nl