Het genootschap van d'n Udenhoutse Broeder

Bij gelegenheid het 11-jarigbestaan van SKU in 1982 werd het Genootschap van d’n Udenhoutse Broeder opgericht.  Een initiatief van onder meer Rien van den Bosch, Frie van Eijck en Harrie Besselink.
Deze laatste werd de eerste “pseudo”-abt van het Genootschap, waarin elk jaar iemand wordt opgenomen die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse en Biezenmortelse gemeenschap.
De start was in 1982 met de “pseudo”-broeders Jack Leermakers, Frie van Eijck, Piet van Loon, Jan Hoevenaar en Harrie Besselink. De eerste jaren zou telkens één van hen plaats maken voor een gekozen Broeder.
In het Genootschap werden achtereenvolgens opgenomen:

Broeder
Nr
Naam Datum activiteiten bijzonderheden Foto
1 Piet Witlox 13-02-1982 Scouting

Abt van 1988-

18-09-2004
2 Rien van den Bosch 05-02-1983 Carnaval
DVO
28-03-2007
3 Jan Brekelmans 25-02-1984 VCU 15-11-1993
4 Jo Dielen-Goutziers 09-02-1985 KAV en
Kindervakantiewerk
5 Ad van den Brand 01-02-1986 EHBO en Parochie 27-11-1995
6 Lies van de Loo 21-02-1987 Wijkverpleging
7 Ad van Rijsewijk 06-02-1988 MVC,Zangvreugd en VCU †27-01-2016
8 René Martens 28-01-1989 Internationaal
Rolstoelbasketbal
9 Mien Dankers-v.d.Pas 17-02-1990 Vrz Boerinnenbond/KVO 
1972-1981
28-04-2001
10 Frans Verhoeven 02-02-1991 Secr. SSS 03-03-2004
11 Koos van de Wouw 22-02-1992 Rijvereniging St.Lambertus
12 Wim van Hooft 20-03-1993 Parochie, Franc.school
Kleuven en Assisiëkoor
13 Jan Elands 12-03-1994 SSS, Carnaval 30-12-2009
14 Peter Vervloed 25-03-1995 Kinderboekenschrijver
15 Christ Hogendoorn 03-02-1996 Gilde St.Sebastiaan, FNV
en Gemeenteraad 
09-10-1998
16 Br. Richard van Grinsven 25-01-1997 GK Biezenmortel, Bimoza
Parochiewerk
17 Ton van Nieuwburg 21-03-1998 Vrz.Festipet, Toneel:KPJ
UVT en Torenspelers
18 Jan Goutziers 23-01-1999 Gemeenteraad namens
Algemeen Belang
07-04-2004
19 Jan van Beerendonk 13-02-2000 MVC, Brandweer
en Vogelvereniging
20 Wim van Kempen 04-02-2001 Kleuven, Parochie, VCB
Franc.school en CDA
Abt vanaf 2004 foto broeder
21 Leon Kuypers 20-01-2002 K.P.J.: Udenhout onder Zeil
22 Joke en Marinus Robben 02-02-2003 Joke: Toneelzolder 
Marinus: SKU, SSS enParochie
23 Annie Heuvelmans-
van den Bijgaart
08-02-2004 Parochie, Koor Cantique
Volksdansgroep ’t Akkedeert/KVO 
24 Corrie Pijnenburg-Mathijssen 23-01-2005 D.O.S. – EHBO
25 Annie van Roessel-Koolen 12-02-2006 Heemkunde kring
(de kl. Meierij/’t Schoor)
Ademhappers
26 Erna Poirters-van Ingen 04-02-2007 Vrijwilligster Eikelaar,
Avondwakegroep en UGK
foto broeder
27 Ad van de Wouw 20-01-2008 Vrz. KBO, Lid Stg. Welzijn Ouderen
Lid Vitaal UBE, Vrz. UVT
Lid Cliëntenraad Twern
26-09-2019
28 Christ Schoonus 08-02-2009 SSS, Buurtvereniging
RZVU Zaalvoetbal
29 Piet Kroot 31-10-2010 Kleuven, Kerkkoor BM
Ademhappers 
11-01-2017
30 Lia Clement-Verhoeven 20-02-2011 Heemcentrum ’t Schoor
Andantino, SSS en STUVO
31 Rob Weytmans 05-02-2012 Deken en Schrijver Gilde – publicist
32 Cees de Graaf 27-01-2013 TVU, VCU, Andantino
Rabobank en Zwartwerkers
33 Tonnie van Rijsewijk 16-02-2014 Parochie, KVO
ZLTO en Nierstichting
34 Frie van Eijck 25-01-2015 Udenhoutse Broeder,
boerenbruiloft
 
35 Wil van Rooij 24-01-2016 EHBO, School en Parochie  
36 Conny van Gorp   boerenwerk, een zorgboerderij, organisator dorpsquiz,
survival, vrijwilliger scholen, voetbal
  Conny van Gorp
37 Kees Weijtmans  

brandweer 25 jaar lid en bevelvoerder
bestuurslid en voorzitter van de ontspanningscomm geweest bij de brandweer
vz buurtvereniging, kpj udenhout 30+ lid, unentse mert, raad van elf
boerenbruiloft, prins sku, bestuurslid alg ver inlands hout, gilde
bestuur hoazestertjes

  Kees Weijtmans
38 Pieter Michielsen   Dorpsquiz, Sinterklaas op het Kasteel, Soos de Gouden poort, Wegwijzer, sport
Cultuur, Winterparadijs, kasteelfeesten.
  Pieter Michielsen
39 Ruud Oerlemans  

Dit jaar werd Ruud verkozen o.a. vanwege zijn grote verdiensten binnen de KWF.
Al 27 jaar organiseert Ruud samen met zijn vrouw Carla het collecteren voor Udenhout en Biezenmortel.
En dat is een hele klus om de wijken te verdelen.
Ze gaan ook zelf met de bus langs de deuren. Of dat nog niet genoeg is, collecteert hij
ook voor een ander goed doel, de Hartstichting.
De meeste kennen onze nieuwe broeder van vele andere activiteiten binnen ons dorp.
Wie heeft bij hem geen peperkoek gewonnen?
Al 18 jaar is hij omroeper bij de peperkoekloterij van Udenhouts Belang op de kermis.
Maar ook een belangrijke vrijwilliger binnen DOS, SVSSS, de Kersttocht,
Winkeliersvereniging en de intocht van Sinterklaas.
Ruud verleende in de loop der jaren ook zijn diensten aan het Winterparadijs,
SKU, Sinterklaas op het kasteel,
op basisschool de Wichelroede als lid van de medezeggenschapsraad
en was ook actief binnen de parochie.
En was hij 30 jaar geleden, samen met andere buren, een van de oprichters
van buurtvereniging Waterloopplein.
Maar wie herinnert niet het plakken van U-stickers op onze komborden van Udenhout.
Trouw kwam de Tilburgse ambtenaar de U-sticker verwijderen en verving deze met de T van Tilburg.
Maar de adem van Ruud was lang en zijn geduld groot – na jaren van strijd bleef de U-sticker zitten.
De strijd was gestreden en Udenhout hield een kleine herinnering over aan de tijd dat ze nog zelfstandig waren.
Waarschijnlijk zijn we nog activiteiten vergeten, maar al bij al meer dan genoeg
om Ruud te benoemen tot 39ste broeder van het Genootschap.

  Ruud Oerlemans